Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konsultacje społeczne programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Serdecznie zapraszamy w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących założeń programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Program ten będzie wskazywał kluczowe przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, turystyki oraz sportu realizujące cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w perspektywie 2020 roku. Konsultacje będą trwały od 3 lipca do 14 września 2012 roku.

Uwagi, postulaty, propozycje zmian można zgłaszać poprzez formularz konsultacji dostępny na stronie internetowej Programy Strategiczne do roku 2020. Konsultacje społeczne.

Zachęcamy również do zgłaszania propozycji przedsięwzięć planowanych do realizacji oraz będących na etapie przygotowania – kluczowych dla rozwoju Małopolski mieszczących się w obszarze programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Znajdą się one w Banku Projektów Regionalnych, z którego wstępnie zostaną wytypowane przedsięwzięcia mogące uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020.

Szczegółowe zasady zgłaszania projektów znajdą Państwo na stronie Programy Strategiczne do roku 2020. Bank Projektów Regionalnych. Nabór będzie otwarty do 12 września 2012 roku.

Kluczowe słowa programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy