Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Europa Kreatywna

Komisja Europejska przygotowuje program Kreatywna Europa, który ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym sektora audiowizualnego w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

Zgodnie z propozycją, program Kreatywna Europa zawierać będzie komponenty Kultura i Media będące następcami istniejących w chwili obecnej osobnych programów Kultura, Media i Media Mundus. Przewiduje się także ustanowienie mechanizmu gwarantowania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych poprzez zapewnienie ochrony ryzyka kredytowego pośrednikom finansowym tworzącym portfele kredytów; w ramach tego instrumentu wspierane będzie też budowanie zdolności oraz specjalistycznej wiedzy służącej prawidłowemu przeprowadzeniu analizy ryzyka. Kształt programu ma niezwykle istotne znaczenie dla przyszłości europejskiego wsparcia dla sektorów kultury i kreatywnych, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności twórczej, w tym dla sektora audiowizualnego w zakresie finansowania filmu i produkcji audiowizualnej, wspierania nowych, skutecznych sposobów dystrybucji i promocji filmów europejskich. (źródło: MKiDN)

Zapraszamy do przeczytania tekstu Agaty Etmanowicz o programie Kreatywna Europa

Androulla Vassiliou, członkini Komisji Europejskiej o programie

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

  • Bardzo fajnie, że powstał taki projekt. Może w końcu kultura w kraju będzie na wyższym poziomie. Muszę przyznać, że w ostatnich latach zrobiliśmy krok do przodu. Coraz więcej jest wydarzeń kulturalnych. Myślę, że z pomocą programu Kreatywna Europa poprzeczka zostanie zawieszona jeszcze wyżej .