Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Obywatele Kultury Kraków. Spotkanie otwarcia

Chcesz zabrać głos w sprawie kultury w Krakowie i mieć wpływ na jej kształt? Zależy Ci na jakości debaty kulturalnej w naszym mieście? Obywatele Kultury Kraków zapraszają na kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w niedzielę 15 kwietnia 2012 roku o godzinie 10.30 na spotkanie otwarcia.

Obywatele Kultury Krakowa (OKK) to ruch społeczny, część ogólnopolskiego ruchu Obywateli Kultury działającego w wielu miastach Polski. Przystępujemy do tej wielkiej akcji społecznej, by pobudzić obywatelską refleksję o potrzebach w kulturze. Ogólnopolską akcję Obywateli Kultury zapoczątkowano kilkanaście miesięcy temu, a zdynamizowały ją starania 11 polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Kraków nie brał w nich udziału, toteż zainicjowanie debaty o kulturze w mieście wymaga innego impulsu – i tę właśnie rolę ma spełnić ruch OKK. (źródło: Obywatele kultury Kraków)

Organizacja spotkania, a także pojemność sali na Uniwersytecie Ekonomicznym wymagają rejestracji do stolików tematycznych. Pozwoli to usprawnić pracę nad poszczególnymi tematami, tak aby spotkanie zaowocowało konkretnymi rezultatami. Stoliki tematyczne:

  • edukacja kulturalna (Koordynatorzy:Karolina Szymaniak, Michał Nagy),
  • instytucje kultury (Koordynatorzy: Joanna Orlik, Agata Wąsowska-Pawlik),
  • dziedzictwo kulturowe (Koordynatorzy: Agata Wąsowska-Pawlik, Joanna Orlik),
  • środowiska twórcze (Koordynatorzy: Magda Link-Lenczowska, Joanna Sanetra-Szeliga),
  • luki: offy, peryferia, obrzeża (Koordynatorzy: Łucja Kornajew, Anna Lewanowicz),
  • festiwale (Koordynatorzy: Anna Nacher),
  • miejskość i kultura miejska (Koordynatorzy: Paweł Kubicki, Anna Nacher, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz),
  • organizacje pozarządowe (Koordynatorzy: Łucja Kornajew, Anna Lewanowicz).

Spotkanie otworzą prof. Jerzy Hausner oraz red. Edwin Bendyk.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy