Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014. Istnieje ale nie działa

Zapraszamy do przeczytania tekstu dr Bożeny Gierat-Bieroń z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Kraków: kultura przez duże „K” zamieszczonego na portalu Salon24. Artykuł analizuje opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Strategię Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 w kontekście realnie podejmowanych (niepodejmowanych) działań oraz miejskich polityk kultury.

Największą słabością dokumentu jest niedocenienie tkanki społecznej miasta. „Strategia…” jest pisana tak, jakby w Krakowie nie było mieszkańców. Ci ostatni traktowani są jak dodatek do wielkiego, narodowego pomnika kultury. Mamy mury i zabytki, ale bez ludzi. Nie ma mowy o społecznościach lokalnych, o małych dzielnicach, o potrzebach mieszkańców. (źródło: Kraków: kultura przez duże „K”)

W artykule można też przeczytać o dwóch priorytetach działań Pani Magdaleny Sroki, wiceprezydent miasta ds. kultury. Pierwszym jest uzyskanie tytułu „Kraków – miasto literatury UNESCO”, a drugim promocja miasta jako miejsca realizacji filmów.

Polecamy również:

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy