Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Finansowanie i dochody

Zapraszamy do zapoznania się z analizą danych dotyczących finansowania oraz dochodów regionalnych instytucji kultury w Małopolsce. Opracowanie powstało na podstawie dwóch dokumentów Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM: INSTYTUCJE KULTURY- INFORMACJA ZA LATA 2009-2011 oraz Informacja na temat finansowania Instytucji Kultury przez Województwo Małopolskie (2005-2010).

Przychody ogółem obejmują: dotacje od organizatorów (to w większości fundusze pochodzące od Samorządu Województwa Małopolskiego, ale również Miasta Krakowa i innych samorządów przekazujących dotacje na działalność regionalnych instytucji kultury), środki od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w formie dotacji bądź grantów), środki z funduszy europejskich (np. MRPO), przychody związane z prowadzeniem własnej działalności przez instytucje kultury, pieniądze pochodzące z darowizn i mecenatu, i inne.

Warto pamiętać o ogromnej skali inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzanych w regionalnych instytucjach kultury od 2007 roku.

Pogłębioną analizę finansowania regionalnych instytucji kultury w Małopolsce można znaleźć w raporcie Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT opracowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy