Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Wydatki na kulturę Samorządu Województwa Małopolskiego w 2012 roku. Plan budżetu

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dokument KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK z informacjami na temat wydatków regionu przeznaczonych na kulturę i dziedzictwo. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją danych dotyczących finansowania kultury przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Więcej w dokumencie. Należy zastrzec, że jest to plan budżetu i w ciągu roku ulegnie on zmianie.


(opracowanie własne na podstawie danych UMWM: Małopolskie Obserwatorium Kultury MIK)


(opracowanie własne na podstawie danych UMWM: Małopolskie Obserwatorium Kultury MIK)

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy