Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Biblioteka Sztuki i jej użytkownicy. Raport z badań ankietowych

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Biblioteka Sztuki i jej użytkownicy. Raport z badań ankietowych przygotowanym przez wolontariuszkę MIK, Barbarę Wiśniewską, studentkę socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biblioteka Sztuki działa przy Małopolskim Instytucie Kultury, oferując dostęp do specjalistycznego księgozbioru związanego ze sztuką, kulturą oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Nie ma statusu biblioteki publicznej. Z biblioteki korzystać mogą studenci i osoby zameldowane w Krakowie na podstawie wykupionego rocznego abonamentu. W ramach Biblioteki Sztuki prowadzona jest, pierwsza w Polsce i unikatowa w skali europejskiej, Czytelnia Liberatury.

Celem badania było dowiedzenie się: kim są użytkownicy biblioteki, jakie publikacje najbardziej ich interesują, w jaki sposób dowiedzieli się o ofercie biblioteki. Byliśmy ciekawi, czy osoby korzystające z biblioteki są zadowolone z jej funkcjonowania. Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie, jakich publikacji brakuje w księgozbiorze oraz jakie ewentualne zmiany można wprowadzić w działalności biblioteki w celu rozwoju.

Kwestionariusz ankiety można znaleźć tu.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy