Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konkurs MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ 2012

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do konkursu MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ 2012 dla gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich lub małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” przez gminne biblioteki publiczne, dla których gminy te pełnią funkcję organizatora. Na wsparcie projektów realizowanych w ramach konkursu „MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+” samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 500 000 zł.

Celem ogłoszenia na 2012 rok konkursu MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich lub małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” przez gminne biblioteki publiczne, dla których gminy te pełnią funkcję organizatora. W ramach konkursu dofinansowaniem zostaną objęte projekty związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotecznej, przyczyniające się do wzmocnienia potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz ich przekształcenia w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” procentowy udział dotacji z budżetu państwa nie może przekroczyć 40% kosztów zadania. (źródło: BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

Skład komisji konkursowej i regulamin konkursu można znaleźć tu.

Są już znane wyniki pierwszego naboru do Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na rok 2012. Z Małopolski dofinansowanie uzyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej. Drugi nabór trwa do 30 marca 2012 roku. Według zmienionego regulaminu w konkursie mogą brać również udział instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne (czyli przede wszystkim ośrodki kultury), a nie jak uprzednio, wyłącznie gminne biblioteki publiczne.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy