Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

W małopolskich muzeach startuje program BON KULTURY

W siedmiu wybranych muzeach małopolskich, dla których organizatorem jest Samorząd Małopolski (m.in. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) wystartował pilotażowo program Bon Kultury. Jak pisaliśmy już wcześniej pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Bon Kultury skierowany jest na trzy cele:

  • rozwój oferty edukacyjnej muzeów (tworzenie nowych zajęć i warsztatów);
  • wdrażanie nowych narzędzi finansowania instytucji kultury (środki finansowe zasilą najlepsze oferty);
  • wsparcie aktywnego uczestnictwa w kulturze młodzieży, rodzin i osób w wieku 60+ (udzielenie znacznego rabatu na bilety wstępu).

Muzea przygotowały specjalną ofertę edukacyjną, z której można będzie skorzystać w oparciu o Bon Kultury. Funkcję BONU KULTURY pełni platikowa karta, która jednorazowo uprawnia do 80% zniżki na objęte programem zajęcia i wydarzenia kulturalne, realizowane w 2012 roku przez siedem małopolskich muzeów, m.in. MEK [tu można poznać ofertę Muzeum Etnograficznego – przyp. red.]. Karty dla grup do 25 i do 10 osób wkrótce będzie można pobrać w Muzeum wraz z folderem, zawierającym program wszystkich instytucji kultury zaangażowanych w tegoroczną edycję programu BON KULTURY. (źródło: MEK)

Dystrybucja Bonów Kultury będzie odbywać się przez muzea uczestniczące w projekcie, gminy, szkoły, ośrodki kultury oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. (źródło: OPE)

Warto w tym miejscu dodać, że również miasto Kraków uruchomiło podobny program skierowany do rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta 4+. Posiadacze tej karty mogą liczyć na zniżki u partnerów programu (w tym wielu miejskich instytucji kultury), pełna ich lista znajduje się tu. Jak informują władze miasta, zakres usług objętych programem będzie stale poszerzany.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy