Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków

Zapraszamy do przeczytania tekstu pt. „Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków” dostępnego na stronie Programu Dom Kultury Plus.

Forum Kraków nie jest zatem „branżowym” zrzeszeniem dyrektorów domów kultury ani tym bardziej związkiem zawodowym animatorów kultury. Chce być raczej maksymalnie otwartą platformą współpracy osób i instytucji (działających na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym), wspierającą rozwój animacji kultury jako istotnej przestrzeni działań aktywnych, obywatelskich społeczności lokalnych. Wyzwaniem, ale i założeniem współpracy w ramach Forum jest kooperacja jak najszerszego grona aktorów animacji kultury oraz partycypacyjne, proobywatelskie formy debaty, nie wyłączające z niej najistotniejszego podmiotu, jakim są społeczności lokalne. (źródło: Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków)

Więcej o sektorze animacji kultury oraz rozwoju współpracy podmiotów kultury w ramach Forum Kraków w artykule.

Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków from Małopolski Instytut Kultury
Flickr is currently unavailable.
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy