Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

MIK jako instytucja przyjazna wolontariuszom

Małopolski Instytut Kultury został uznany za instytucję przyjazną wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat. Wcześniej nasza oferta współpracy z wolontariuszami (oraz kilkunastu innych organizacji i instytucji) została poddana analizie w ramach projektu badawczego Kurs na wolontariat. Raport z tego badania dostępny jest na stronie internetowej Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Obecnie mamy przyjemność zaprezentować Państwu dokument „DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU: MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY” opracowany w ramach programu Dobry Wolontariat, w którym opisane są działania MIK-u w zakresie wolontariatu:

Model współpracy Małopolskiego Instytutu Kultury z wolontariuszami wyraźnie różni się od rozpowszechnionych w wielu instytucjach schematów. Najważniejszą różnicę, która czyni z MIK-u instytucję wyjątkową, zwłaszcza na tle podobnych instytucji państwowych, jest fakt, że prowadzenie programu wolontariatu jest traktowane jako część misji tej instytucji, a nie – jak to często bywa – jako środek do osiągnięcia konkretnych celów. (źródło: DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU: MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY)

Więcej o wolontariacie MIK-u >>

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy