Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Małopolska skuteczna w sięganiu po środki z mecenatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało raport z ewaluacji programu Wydarzenia Artystyczne w 2010 roku. Jest on dostępny na stronie Platforma Kultury. Ewaluacji został poddany sam program (proces wdrażania) oraz otrzymane rezultaty w ramach Priorytetów Muzyka, Teatr i Taniec, Sztuki wizualne. Sam raport jest również dobrym przykładem prowadzenia ewaluacji programów o charakterze konkursów grantowych.

W raporcie można znaleźć tabele z informacjami o beneficjentach programu (typologia organizacyjna, rozmieszczenie geograficzne, itp.). Małopolska znalazła się na drugim miejscu (za województwem mazowieckim) w rankingu liczby podmiotów – beneficjentów, które otrzymały dofinansowanie MKiDN.


(źródło: Badanie ewaluacyjne działania programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r.)

Jest to z pewnością dobra informacja pokazująca kondycję małopolskich organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury działających w obszarze kultury. Małopolska jest na tle kraju:

  • 4-ta pod względem liczby ludności,
  • 6-ta pod względem PKB na jednego mieszkańca.
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy