Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Województwo Małapolskie. Budżet 2012 i kultura

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa na konferencji prasowej przedstawił ogólne założenia budżetu województwa na 2012 rok. W tym również w obszarze kultury:

W obszarze kultury marszałek Marek Sowa wspomniał o przewidzianym zakończeniu budowy Cricoteki (kwota przeznaczona tym budżecie to 5,8 mln zł) oraz renowacji Teatru im. Juliusza Słowackiego – 5,8 mln zł. Również w przyszłym roku przewidziano zakończenie budowy Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej w Krakowie. Łącznie kwota przewidziana na instytucje kultury to 106,2 mln zł. Dodatkowo 1 mln zł województwo przeznaczy natomiast na program Bon Kultury – mechanizm wsparcia publicznych instytucji kultury w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty regionalnych instytucji. (źródło: malopolskie.pl)

W 2011 roku zaplanowano dla instytucji kultury około 94 mln złotych. Należy pamiętać, że kwota ta obejmuje:

  • dotacje podmiotowe,
  • dotacje celowe,
  • środki inwestycyjne,
  • wkłady finansowe do projektów realizowanych ze środków europejskich (województwo zapewnia je instytucjom kultury w sytuacji otrzymania dofinansowania).

Bon Kultury to nowe narzędzie finansowania instytucji kultury Województwa Małopolskiego. W przybliżeniu polega on na rozdysponowaniu wśród „uczniów, grup szkolnych i rodzin” bonów o wartości 25 zł (bonów takich będzie 40 tyś.). Bon będzie uprawniał do wizyty w instytucji kultury ramach opracowanego pakietu „Bon Kultury”. Pula zgromadzonych przez daną instytucję bonów przełoży się otrzymane, dodatkowe środki finansowe od województwa. Jest to zatem narzędzie ekonomizacji dotowania regionalnych instytucji kultury (większe finansowanie w zamian za lepsze usługi przyciągające odbiorców). W założeniu twórców systemu pieniądze te powinny „podążać” za uczestnikiem/odbiorcą, który sam wybierze bardziej interesującą go ofertę.

Bon Kultury rozumiany jest jako projekt edukacji kulturowej (sytuacja), w którym uczniowie/grupy pozaszkolne/grupy rodzinne poprzez wybór danej oferty w wybranych regionalnych instytucjach kultury zasilają ich budżet (10 regionalnych muzeów). Mając na względzie innowacyjny charakter Projektu niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej promocji Projektu Bon Kultury na terenie województwa małopolskiego (szkoły, przedszkola, j.s.t., organizacje społeczne, itp.). (źródło: BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

Więcej o Bonie Kultury można dowiedzieć się z prezentacji Pana Witolda Latuska, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, przedstawionej na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, którego organizatorem jest MISTiA.

„BON KULTURY” – system wsparcia wiedzy,kompetencji i kreatywności Małopolan poprzez ofertę programową regionalnych instytucji


(Źródło: MISTiA, prezentacja Pana Witolda Latuska, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, przedstawiona na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski)

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy