Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Małopolskie Studia Regionalne. Kultura. Przestrzeń rozwoju

Polecamy Państwa uwadze najnowszy numer Małopolskich Studiów Regionalnych poświęcony kulturze jako przestrzeni rozwoju. Artykuły zawarte w publikacji są w dużej części rozwinięciem rozmów prowadzonych w ramach konferencji Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu.

W kulturę warto inwestować i wspierać jej rozwój. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, materia kultury nie ma charakteru płynnego. Inwestycje w kulturę przynoszą bardzo wymierne korzyści ekonomiczne: kultura przyciąga do Małopolski turystów i inwestorów, co w efekcie daje nowe miejsca pracy dla Małopolan i większe dochody z podatków. Dlatego bez wahania inwestujemy znaczne kwoty w budowę czy modernizację obiektów kultury w Małopolsce. Dzięki nim mieszkańcy naszego regionu mogą obcować ze sztuką, rozwijać własne talenty, poznawać świat i bogaty dorobek kulturalny naszej cywilizacji. Takie inwestycje zmieniają nie tylko przestrzeń publiczną, zmieniają też samą instytucję, są impulsem do zmian w podejściu do kultury. […] W strategii rozwoju regionu kultura jest ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności gospodarczej Małopolski. Nakłady przeznaczane na rozwój tej dziedziny traktujemy nie jako środki „wydawane”, lecz „inwestowane”. Sieć regionalnych instytucji kultury działa w otoczeniu ponad 1700 instytucji kultury w regionie, które w ubiegłym roku odwiedziło ponad 15 mln osób. (źródło: wstęp do publikacji Marka Sowy, marszałka Województwa Małopolskiego)

W publikacji:

 • Jacek Purchla: Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny;
 • Janusz Sepioł: Pomniki historii – niewykorzystany instrument dziedzictwa;
 • Aleksander Böhm: Walory krajobrazu – piękno i ekonomia;
 • Krzysztof Markiel: Sensy istnienia, czyli o kreacji i wrażliwości;
 • Małgorzata Potocka-Momot, Jeremiasz Salamon: Kulturalna Małopolska – strategia rozwoju regionu;
 • Antoni Bartosz: Dziedzictwo kulturowe – droga nowoczesności;
 • Joanna Orlik: Kultura żyje w obiegu albo nie istnieje;
 • Bernard Sawicki: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wobec kultury – gościnność jako synteza i aktualizacja;
 • Piotr Legutko: Media regionalne i kapitał społeczny;
 • Jacek Ślusarczyk: Media w procesie zmian;
 • Michał Niezabitowski: Muzeum miejskie – sztuka opowieści;
 • Agnieszka Odorowicz: Mecenat filmowy – szansa dla twórców i kinomanów;
 • Marta Węgiel: Małopolska Nagroda Filmowa – zaczarowane światy;
 • Marta Materska-Samek: Małopolskie kina w cyfrowej sieci;
 • Elżbieta Okołotowicz-Kotowska: Ocalić krajobraz kulturowy Małopolski;
 • Zbigniew Moździerz: Ratowanie zabytków architektury drewnianej;
 • Paweł Szlachta: Kreatywność – niewyczerpane źródło rozwoju.

Publikacja Kultura. Przestrzeń rozwoju jest dostępna w formacie PDF.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy