Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Forum Kultury o regionalnych ośrodkach kultury

Już w przyszły poniedziałek rozpocznie się kolejne dwudniowe spotkanie Forum Kraków. Głównym tematem będą regionalne ośrodki kultury. Jaką funkcję pełnią w kontekście rozwoju kultury w regionach? Jak współpracują z innymi podmiotami kultury w regionie? Czy i jak powinny się zmieniać?

Regionalne ośrodki kultury to w przeważającej większości byłe wojewódzkie domy kultury. Po reformie administracyjnej w 1999 roku stawały się one miejskimi bądź regionalnymi instytucjami kultury. Ich działalność i funkcje były zakotwiczone w poprzednim systemie, WDK-i były „pałacami kultury” prezentującymi przede wszystkim koncesjonowaną kulturę ludową oraz sprawowały „nadzór merytoryczny” nad lokalnymi domami kultury. Z tego powodu są to instytucje do dziś najlepiej orientujące się w działaniach kulturalnych podejmowanych lokalnie w regionach.

W ciągu ostatnich dwunastu lat instytucje te intensywnie się zmieniały (choć część została po prostu zlikwidowana), w dwóch głównych kierunkach:

  • rozwoju funkcji centrum kultury (rozwój infrastruktury i kompetencji związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, prowadzeniem galerii sztuki, kin, teatrów oraz edukacji kulturalnej)
  • rozwoju funkcji tzw. operatorów kultury (szkolenia kadr kultury, wspomaganie rozwoju innych instytucji kultury, tworzenie regionalnych sieci współpracy w sektorze kultury, regionalna informacja kulturalna)

Więcej o regionalnych ośrodkach kultury można przeczytać w raporcie badawczym „Regionalne domy i ośrodki kultury – analiza funkcjonowania” opracowanym przez zespół Tomasza Kasprzaka.

Polecamy również artykuł Karola Wittelsa w publikacji „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury” pt. W stronę kreatywnego regionu – nowa rola regionalnych instytucji kultury.

Relacja ze spotkania ukaże się na stronie Badania w kulturze.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy