Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Poprawki do ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (jednak) są.

31 sierpnia 2011 Sejm głosował nad poprawkami senatu – część odrzucając, a część przyjmując – tym samym została znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Kontrowersyjne przepisy o umowach sezonowych dla artystów nie zostały wprowadzone do ustawy. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta. Związek Artystów Scen Polskich już zwrócił się do Prezydenta z apelem o jej niepodpisywanie.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy dzięki tej nowelizacji obejmują kwestie związane z:

  • powstaniem nowego typu instytucji kultury: instytucji artystycznej organizującej swoją działalność w oparciu o sezony artystyczne;
  • przyjęciem nowych zasad powoływania dyrektorów instytucji kultury w ramach kontraktów terminowych;
  • zobowiązaniem organizatora instytucji kultury do sporządzenia „odrębnej umowy w formie pisemnej, w której strony [organizator i dyrektor] określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytu­cji kultury oraz program jej działania” w momencie powołania dyrektora instytucji kultury;
  • łączeniem i dzieleniem instytucji kultury (przede wszystkim kwestia bibliotek łączonych z domami kultury).

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu można znaleźć tutaj.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy