Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Chłopska Szkoła Biznesu. Raport ewaluacyjny

Przestawiamy raport ewaluacyjny dotyczący projektu edukacyjnego Chłopska Szkoła Biznesu. Badania ewaluacyjne przedstawione w tym raporcie dotyczyły opinii użytkowników gry planszowej na temat jej użyteczności i przydatności w edukacji o przedsiębiorczości. Więcej o projekcie CSB można przeczytać na stronie projektu. Raport opracowany został przez trójkę studentów: Annę Maj, Katarzynę Stożek oraz Szymona Szemika, studentów socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach wolontariatu MIK. Serdecznie dziękujemy za rzetelnie wykonaną pracę!

Koordynatorem projektu Chłopska Szkoła Biznesu jest Sebastian Wacięga.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy