Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze – rozpoczyna się nowy projekt badawczy MIK-u

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji badań terenowych projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze realizowanego w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury. Dziś w MIK-u odbyło się pierwsze spotkanie zespołu badawczego. W lipcu zespół badawczy rozpocznie badania terenowe w Małopolsce. Opis założeń projektu można znaleźć tutaj.

Projekt badawczy realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury (www.obserwatoriumkultury.nck.pl).

Wyslij ten post emailem
Zofia Noworól
Zofia Noworól
48 (12) 422 18 84 w. 41

Socjolożka, ewaluatorka. W życiu poszukuje różnorodności. W MIK zajmuje się badaniem małopolskiej kultury.

Formularz kontaktowy