Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Strategies for Culture. Culture for Development. Strategic Management of a Cultural Institution

The articles in this handbook focus on strategic management practices in Polish cultural institutions. The majority of the texts in the handbook are written by management practitioners, persons who hold official positions of organizational strategists. What are their successes and what problems do they encounter in their daily ‘strategisation’? What is their recipe for effective management of organizations that operate in the ever-changing culture sector in Poland, which is difficult to analyse rationally? How do they cope with developing potential, of their own employees in the first place, inside the cultural institutions that they manage? It is our hope that their observations will contribute not only to the extension of knowledge on strategic management in cultural organisations but also to the improvement of practices and strategic processes in cultural institutions in Poland.

Read the e-book Strategies for Culture. Culture for Development. Strategic Management of a Cultural Institution:

  • MOBI format available here;
  • EPUB format available here.

The project ‘Libraries in Knowledge Society – Strategies for the Future’ has been implemented with financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway under the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism within the Cultural Exchange Fund.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy