Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Prezentacja projektu badawczego MIK-u na Samorządowym Forum Kultury w Zamościu

Na Samorządowym Forum Kultury w Zamościu MIK zaprezentował efekty projektu badawczego Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury zrealizowanego w Małopolsce w 2010 roku. Organizatorem spotkania był Związek Miast Polskich. Uczestniczyli w nim prezydenci i burmistrzowie miast polskich oraz pracownicy samorządów miejskich zajmujący się zarządzaniem kulturą. Prezentację można zobaczyć poniżej.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy