Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Podsumowanie konferencji Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju

14 i 15 kwietnia 2011 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, z inicjatywy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Małopolskiego Instytutu Kultury, odbyła się konferencja „Strategie dla kultury –kultura dla rozwoju”.

W dwudniowej konferencji uczestniczyło 140 osób. Byli to przedstawiciele regionalnych instytucji kultury – bibliotek wojewódzkich i ośrodków kultury, eksperci zajmujący się rolą kultury w rozwoju regionów, władze centralne i samorządowe zarządzające kulturą oraz przedstawiciele Norweskiej Biblioteki Narodowej i regionalnych norweskich bibliotek publicznych. Gośćmi konferencji byli m.in. prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny), prof. Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński), Vigdis Moe Skarstein, Dyrektor Norweskiej Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Anna Duńczyk, zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, Sidsel Bleken, Radca Ambasady Norwegii, dr Joanna Orlik, Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Flickr is currently unavailable.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy na temat planowania i wdrażania polityk kultury oraz zarządzania strategicznego instytucjami kultury. Uczestnictwo w konferencji zarówno samorządowych organizatorów instytucji kultury, jak i dyrektorów publicznych instytucji kultury umożliwiło wzmocnienie komunikacji oraz partnerstwa w tworzeniu polityk kultury.

Wydarzenie to było również podsumowaniem projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości, w którym uczestniczyło 18 wojewódzkich bibliotek publicznych z całej Polski. Realizowała go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z partnerami z Polski i z Norwegii. W ramach projektu powstały m.in. plany strategiczne przygotowane przez biblioteki wojewódzkie, efekt warsztatów i spotkań z ekspertami.

Podczas konferencji zaprezentowano publikację Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, opracowaną w ramach tego projektu przez Małopolski Instytut Kultury. W publikacji pod redakcją Martyny Śliwy znajdują się artykuły autorstwa m.in. prof. Jana Hartmana, dr Antoniego Bartosza, prof. Marka Krajewskiego i innych.

Konferencja zakończyła się wygłoszeniem apelu: Kultura dla rozwoju, przygotowanym przez uczestników konferencji.

Poniżej znajdują się wybrane prezentacje uczestników konferencji.
Zobacz

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – prof. Jerzy Hausner
National Library of Norway
Tasks, priorities and challenges in developing and implementing a strategy
Trzy scenariusze dla bibliotek – Alek Tarkowski
Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego
Jak powstawała marka Śląskie Pozytywna Energia
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy