Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Dofinansowanie kultury ze środków MKiDN w Małopolsce (2009)

Zapraszamy do korzystania z Obserwatorium Żywej Kultury, które jest „systemem wiedzy o polskiej kulturze, budowanym z ogólnopolskich i regionalnych baz danych, istniejących bądź stworzonych na potrzeby systemu”. W systemie tym znajduje się coraz więcej informacji.

Dofinansowanie kultury ze środków MKiDN (programy ministra) w Małopolsce

Opis wskaźnika: Kwoty przyznane podmiotom (instytucje kultury, organizacje, szkoły, podmioty gospodarcze), które w danym roku złożyły wnioski o dofinansowanie działalności kulturalnej ze środków ministerialnych. Kwoty te obejmują wszystkie dotacje MKiDN poza dofinansowaniem zakupu nowości wydawniczych.

Co wynika z analizy tego wskaźnika:

  • Małopolska w 2009 roku była drugim regionem w kraju pod względem wysokości dotacji (pierwsze było mazowieckie). Łącznie otrzymała 45 mln zł na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych.
  • Z tej puli Kraków otrzymał prawie 34 mln złotych. To oznacza, że otrzymał 75% środków (dla przykładu Warszawa „skonsumowała” 86% środków przyznanych w województwie mazowieckim, a Wrocław 30% w woj. dolnośląskim).
  • Projekty korzystające ze wsparcia programów ministra były realizowane w 63 gminach na 182 gminy w Małopolsce (w województwie mazowieckim w 50 gminach na 332 gminy).
  • Obok Krakowa liderami były następujące gminy: Wierzchosławice, Tarnów – miasto, Sękowa, Kęty, Biecz, Lipnica Murowana, Zakopane, Dąbrowa Tarnowska, Oświęcim – miasto, Nowy Targ – miasto, Nowy Wiśnicz, Jordanów (dofinansowania w kwocie powyżej 300 tyś. zł).
  • Z publikacji „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Działania Samorządu Województwa Małopolskiego. Raport za 2009 rok” można dowiedzieć się, że województwo małopolskie i wojewódzkie instytucje kultury otrzymały dotacje w wysokości prawie 2,5 mln złotych.
  • Powiat miechowski był jedynym powiatem, w którym w żadnej gminie nie pojawiły się pieniądze z programów ministra.

Programy ministra w 2009 roku to: Wydarzenia artystyczne; Rozwój infrastruktury kultury; Edukacja kulturalna i diagnoza kultury; Dziedzictwo kulturowe; Literatura i czytelnictwo; Promocja kultury polskiej za granicą; Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Fryderyk Chopin; Infrastruktura bibliotek

Więcej na stronie OŻK. Zapraszamy do korzystania z serwisu.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy