Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Pierwszy Sejmik Kultury Powiatu Tarnowskiego – relacja ze spotkania

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Sejmiku Kultury Powiatu Tarnowskiego, który odbył się w Żabnie, 27 stycznia 2011 roku. Inicjatorami spotkania były Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Urząd Miasta i Gminy w Żabnie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie w porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury.

Ideę spotkania twórcy opisują następująco:

Naszym zamiarem była integracja animatorów kultury, poprzez stworzenie warunków do wymiany poglądów, prezentacji ofert współpracy, upowszechnianie dobrych praktyk, dyskusji na temat strategii rozwoju kultury oraz priorytetowych zadań planowanych na 2011 rok. […]Sejmik Kultury Powiatu Tarnowskiego zainicjował współpracę wszystkich ośrodków kultury, która pozwoli na diagnozę sytuacji kulturalno-społeczno-ekonomicznej oraz przyczyni się do przemian zmierzających do wzmocnienia instytucji i przekształcania ich w nowoczesne centra kultury lokalnej. (źródło: relacja z obrad I Sejmiku Kultury Powiatu Tarnowskiego)

opracowanie relacji: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Sejmik Kultury Powiatu Tarnowskiego jest przykładem możliwości, jakie daje współpraca lokalnego partnerstwa na rzecz kultury (grono aktorów i podmiotów kultury, które wspólnie chce dokonywać zmiany) z programem Dom Kultury + (program ten może zapewnić wsparcie finansowe i merytoryczne do nowatorskich działań w sieci współpracy).

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>