Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Obserwatorium Kultury NCK – nowa strona, nowy nabór

Polecamy Państwa uwadze nową odsłonę programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Na uruchomionej niedawno stronie internetowej tego programu można poznać główne cele jego powołania oraz moduły, z których się składa (część z nich będzie dopiera wdrożona).

Obserwatorium Kultury NCK stawia sobie za zadania: rozwijanie i wspieranie modelu podejmowania decyzji w sektorze kultury w oparciu o wiedzę oraz ułatwianie dostępu do informacji o kulturze. (źródło: Obserwatorium Kultury)

Moduły (zainicjowane działania) programu:

 • Program Dotacyjny
  Głównymi celami programu są: badania sektora kultury w aspekcie ekonomiczno – społecznym oraz regulacyjnym; popularyzacja wyników badań i aktualnego stanu wiedzy na temat ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania sektora kultury. 17 lutego został ogłoszony Nabór 2011.
 • Obserwatorium Żywej Kultury
  Obserwatorium Żywej Kultury jest ogólnodostępnym, autoryzowanym przez wybitnych specjalistów, systemem informacji o kulturze polskiej, budowanym z ogólnopolskich i regionalnych baz danych istniejących bądź stworzonych na potrzeby systemu. OŻK prezentuje dane na platformie repozytorium danych społecznych Moja Polis.
 • Seminaria Kultura i Rozwój
  Cykl se­mi­na­riów KUL­TU­RA I ROZ­WÓJ po­wstał we współ­pra­cy Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry z Ośrod­kiem Badań nad Przy­szło­ścią Col­le­gium Ci­vi­tas i Pol­skim Forum Oby­wa­tel­skim w ra­mach Kam­pa­nii Kul­tu­ra się liczy!
 • Zespół Ekonomika Kultury
  Zespół ds. ekonomiki kultury, działający w ramach Obserwatorium Kultury, stawia sobie za cel gromadzenie wiedzy i informacji oraz inicjowanie badań dotyczących potencjału ekonomicznego sektora kultury i systemu zależności między kulturą a gospodarką.
 • Wydawnictwo
  Obecnie wydawane są publikacje w 3 seriach: Analizy, raporty, opinie; „Kultura się Liczy”; Badania. Wydawany jest również Kwartalnik Kultura Współczesna.
 • Regionalne Obserwatoria Kultury
  Regionalne Obserwatorium Kultury to organizacja, instytucja, stowarzyszenie, fundacja, której celem jest monitorowanie gromadzenie danych statystycznych i prowadzenie prac badawczych dotyczących sektora kultury. Uzasadnieniem istnienia obserwatoriów są braki w statystyce publicznej w obszarze kultury, oraz potrzeba oparcia polityki kulturalnej na wiedzy. Regionalne Obserwatoria Kultury mają gromadzić i udostępniać informacje dotyczące aktualnego stanu kultury w określonym regionie i zakresie.
 • Współpraca z Ośrodkiem Statystyki Kultury GUS-u
  Koordynacja programu badań statystycznych w dziedzinie kultury.

Informacje o poszczególnych modułach zostały zaczerpnięte ze strony obserwatorium. O Regionalnych Obserwatoriach Kultury można powiedzieć, że trwają konsultacje dotyczące ich kształtu, zadań i finansowania. Obserwatorium Żywej Kultury działa w wersji testowej i nie udostępnia jeszcze wielu danych czy analiz. Program budowany jest sieciowo, z wieloma partnerami – to jego ogromny kapitał ale i trudność w utrzymywaniu tempa rozwoju.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>