Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Małopolskie Obserwatorium Kultury zostało zaproszone na spotkanie Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji

Na spotkaniu, które miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kultury, Małopolskie Obserwatorium Kultury zaprezentowało plan rozwoju na 2011 rok oraz dotychczasowe efekty działań pilotażowych.

Rada pełni rolę doradczą dla działań Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu. Do zadań Rady należy opiniowanie programu badań oraz kierunków bieżących i przyszłych prac. (źródło: malopolskie.pl)

Obszar funkcjonalny kultury (jako: sektor gospodarki, aktywność obywatelska i działania organizacji pozarządowych, publiczne instytucje kultury) jest ważnym potencjałem rozwojowym Małopolski. Na kulturę, jako istotny motor rozwoju regionu, wskazuje projekt nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Z tego powodu istotne jest koordynowanie programu badań i analiz (budujących zasoby wiedzy dla podejmowania decyzji przez decydentów politycznych) pomiędzy czterema obserwatoriami rozwoju i Małopolskim Obserwatorium Kultury. To spotkanie zainicjowało współpracę w tym zakresie.

Eksperci wskazali szereg wyzwań związanych z prowadzeniem badań i analiz regionalnych. W ich opinii powinny one skupić się na prowadzeniu analiz (w oparciu o różnorodne badania: własne, zlecone, zewnętrzne, itp.) i ich upowszechnianiu w obrębie decydentów politycznych oraz interesariuszy rozwoju w regionie. Równie ważne było dla nich stworzenie spójnego systemu ewaluacji strategii rozwoju Małopolski.

Według ekspertów najważniejsze obszary prowadzenia badań są w obecnej chwili następujące:

  • kapitał społeczny młodzieży w Małopolsce,
  • rewitalizacja – skuteczność i efektywność likwidacji obszarów problemowych w ujęciu przestrzennym,
  • endogeniczne potencjały rozwoju regionu,
  • przewagi konkurencyjne Małopolski (zasoby, które ciągną region do przodu),
  • stopy zwrotu z inwestycji publicznych (efektywność i skuteczność finansowania projektów rozwojowych),
  • warunki prowadzenia biznesu w Małopolsce,
  • koszty eksploatacji systemów przestrzennych gmin w regionie.

W każdym z tych obszarów badawczych pojawia się kultura w różnorodnych kontekstach np. budowania kapitału społecznego, zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego powiązanych z rozwojem przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, roli kultury w odtwarzaniu przestrzeni publicznej i więzi w obrębie społeczności lokalnych. Z tego powodu MOK może wspierać Regionalne Obserwatoria Rozwoju w tworzeniu zasad analiz kultury.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>